Straatzorg symposium

2 3 N O V E M B E R 2 0 2 3

L O C A T I E

T H E – G R E E N –
M E E T I N G C E N T E R

NIEUWE STATIONSSTRAAT 10
6 8 1 1 K S – A R N H E M

Route beschrijving

P R O G R A M M A

13.00 ontvangst
13.30 opening
13.40 wondzorg op straat
14.30 de J-route voor toegankelijke zorg
15.10 pauze
15.40 uit de praktijk: mondzorg screening
16.00uit de praktijk: scheurbuik
16.10 ontwikkeling NSG
16.55 afsluiting
17.00 borrel

S P R E K E R S

Maria van den Muijsenbergh – voorzitter NSG
Tom Matthews – straatarts Amsterdam
Henri Post – wondzorgverpleegkundige
Marielle van der Aa – straatarts Eindhoven
Luciano Mafficioli Del Castelletto – ervaringsdeskundige
Marlieke Ridder – straatarts Rotterdam
Dinand Abels – directeur NSG

K O S T E N & A C C R E D I T A T I E

deelname: € 15
accreditatie: aangevraagd
graag overmaken voor 15 nov:
NL79 TRIO 0320 6354 14 van Stichting
Nederlandse Straatdokters Groep
o.v.v. NSG symposium 2023

A A N M E L D E N
stuur een e-mail naar
I N F O @ S T R A A T D O K T E R . N L

Onder vermelding van:

  • Arnhem 23 november
  • naam
  • functie of rol
  • mobiel telefoonnummer.