Van den Muijsenbergh speld


29 juni 2023

NSG introduceert ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld ter ere van emeritaat van de voorzitter van de NSG.

Onze stichting Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) heeft een nieuwe prijs geïntroduceerd ter ere van het emeritaat van hun gewaardeerde voorzitter, Maria van den Muijsenbergh. De prijs, genaamd de ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld, zal voortaan elke twee jaar worden uitgereikt om excellent werk in het vakgebied te stimuleren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Maria van den Muijsenbergh heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de zorg voor o.a. dak- en thuislozen mensen, mensen met verslaving en sekswerkers. Haar toewijding kwam niet alleen in haar werk als ‘straatdokter’ bij praktijk Buitenzorg, waar dak- en thuislozen, verslaafden, prostituees en ongedocumenteerde migranten terecht kunnen voor zorg, maar Maria staat ook aan de basis van onze nieuwe stichting NSG.

De ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld, die vanaf nu elke twee jaar wordt uitgereikt, is niet alleen bedoeld om excellent werk in het vakgebied te stimuleren, maar ook om specifiek de inzet voor kwetsbare groepen te erkennen. De prijs weerspiegelt het belang dat onze stichting hecht aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of situatie.

Als onderdeel van deze nieuwe traditie heeft onze stichting deze speciale speld laten maken, met het nieuwe logo van onze organisatie. Hiermee willen we de symboliek van de prijs versterken en een tastbaar symbool bieden aan de ontvangers van de ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld.

De eerste uitreiking van de ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld vond plaats afgelopen donderdag, direct na de afscheidsrede van Maria van den Muijsenbergh. Marcel Slockers en Marianne Bramson, als vertegenwoordigers van de NSG, hadden de eer om de speld namens de organisatie te overhandigen.

Wij zijn verheugd met de introductie van de ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld en kijken ernaar uit om de komende jaren uitmuntendheid in het veld te belonen, met speciale aandacht voor het verbeteren van de gezondheidszorg voor dak;- en thuisloze mensen. Het initiatief is een eerbetoon aan de onschatbare inzet van Maria van den Muijsenbergh en haar onvermoeibare streven naar gelijke toegang tot zorg voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Als Stichting NSG moedigen we professionals aan om nominaties in te dienen voor de ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld, waarbij bijzondere prestaties op het gebied van zorg dak;- en thuisloze mensen, worden erkend. Het onze ambitoe om met deze prijs de bewustwording te vergroten en inspiratie te bieden aan anderen die zich inzetten voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Voor meer informatie over de ‘Maria van den Muijsenbergh’ speld en het nominatieproces kunt u contact  met ons opnemen via info@straatdokter.nl .