Cirkel: Opleidingen & Competenties

Over de cirkel

De cirkel Opleidingen & Competenties werkt eraan om op termijn straatzorg competenties onderdeel te laten zijn sociaal-medische beroepsopleidingen van (huis)artsen, verpleegkunde, POH tot social work.  Op kortere termijn richten we ons op opleidingen en uitwisseling van werkwijzen, kennis en ervaring in het straatzorgnetwerk. Uit een peiling in het netwerk zeer grote interesse te zijn in onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring (in een live setting). Een ruime meerderheid van de mensen geeft aan behoefte te hebben aan werkwijzen/handreikingen op een of meerdere onderwerpen. 

Op dit moment gaan we ons richten op 5 nascholingsonderwerpen te weten:

  1. Straatzorgsomatiek serie deel 1: huidproblemen en loopvoeten
  2. Verslaving en straatzorg: op zoek naar wat werkt, een handleiding in het doolhof
  3. Voorschrijven medicatie in straatzorg; dilemma’s, do’s en dont’s
  4. LVB in de straatzorg; impact en tips
  5. Straatzorgsomatiek deel 2: chronisch ziek op en van de straat

Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om met elkaar werkwijzen uit te wisselen (ledendeel op site met scholing) en deze dus meer te gaan beschrijven, wellicht om met meer richting/richtlijnen te gaan werken.

Meer info of meedenken? Meld je aan via info@straatdokter.nl of benader één van de leden: Rob van Valderen (arts Tilburg, inhoudelijk trekker), Marcel Slockers (arts Rotterdam), Martine Wijnen (VS Utrecht), Ilse Mattheij (arts Heerlen), Marlieke Ridder (arts Rotterdam), Mariëlle van der Aa (poh-GGZ Eindhoven), Minke Meulensteen (VS/CEO Eindhoven), Sarah Schneeman (HAIO Amsterdam)

Cirkel Opleidingen en Competenties

Sarah vertelt over haar deelname aan de cirkel:

‘Ik neem deel aan de Cirkel Opleidingen omdat ik graag meedenk over het onderwijs vanuit mijn achtergrond als huisarts in opleiding. Hiernaast probeer ik een differentiatie binnen de huisartsopleiding op te zetten over zorg voor ongedocumenteerden en dak- en thuisloze mensen. Hiermee hoop ik dat toekomstig huisartsen met meer plezier zorg voor mensen onder ongewone omstandigheden kunnen bieden!

Het brainstormen binnen de Cirkel sluit hier mooi bij aan. Tot nu toe is het erg nuttig om samen met de andere (ervaren!) leden na te denken over de toekomst van scholing binnen het NSG.’