Stichting Nederlandse Straatdokters Groep

Als Stichting ondersteunen we het netwerk van straatzorgverleners en bundelen we krachten om werkbare, goede zorg toegankelijk te maken voor dak- en thuisloze mensen.

Geschiedenis

De Nederlandse Straatdokters Groep (NSG), gestart in 2014 als een initiatief van straatzorgverleners die de noodklok luidden. In samenwerking met de Doctors for Homeless Foundation is eerder een daklozenzorgkaart ontwikkeld.

Vanaf maart 2023 opereert de NSG als een zelfstandige stichting, opgericht om structureel te werken aan ambitieuze doelstellingen voor de verbetering van straatzorg. De stichting is ter ondersteuning van het straatzorgnetwerk en bundelt krachten in het toegankelijk maken van werkbare goede zorg voor dak- en thuisloze mensen.

Stichting NSG
Foto: Kansfonds

Doelstellingen

Ontdek de ambitieuze doelstellingen van Stichting NSG.

1. Vergroten en versterken van het netwerk van straatzorgverleners

2. Professionaliseren van de sociaal-medische zorg voor dakloze mensen

3. Realiseren van structurele en werkbare toegang tot goede zorg voor de doelgroep

Rob, straatarts

“Iedereen verdient zorg, maar de praktijk laat iets anders zien. Kijk naar de uitdagingen rond arbeidsmigranten, waar werk en onderdak onlosmakelijk verbonden zijn. Geen werk betekent geen dak boven het hoofd. Op ons inloopspreekuur melden zich vaak meer dan dertig nieuwe gevallen per maand uit deze groep, veelal zonder zorgverzekering. Gezondheidsproblemen gaan hand in hand met lichamelijke klachten, verslaving en psychiatrie. Mijn werkweek zou moeiteloos gevuld kunnen worden hiermee, maar momenteel fungeren we vooral als vangnet voor de meest ernstige gevallen. Het is van essentieel belang dat we als samenleving structurele oplossingen gaan vinden.”

Tom, straatdokter

“We bieden directe zorg aan dak- en thuisloze mensen en zetten ons ook in voor het agenderen van verbeteringen, ook op politiek niveau, om onnodige ellende te voorkomen. Gedetineerden, bijvoorbeeld, worden soms overschat; bij vrijlating ontbreekt vaak een overdracht van gegevens, zoals cruciale medicatie. Het IQ van mensen in grote stress daalt aanzienlijk, wat impact heeft op hun probleemoplossend vermogen en overzicht. Dit vergroot de kans op terugval in oude verleidingen.”