NSG home

We zijn verheugd om aan te kondigen dat onze stichting Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) formeel is opgericht op maandag 7 maart 2023.

NSG
NSG is een landelijk netwerk bestaande uit (straat)dokters/artsen, (straat)verpleegkundigen, sociaal werkers, veldwerkers en andere zorgverleners die werkzaam zijn, of een bijzondere interesse dan wel specifieke deskundigheid hebben op het vlak van de sociaal-medische zorg aan dak- en thuisloze mensen in ons land. NSG is meer dan 10 jaar geleden gestart als werkgroep van de Doctors For Homeless Foundation (DHF), met Igor van Laere als initiatiefnemer. De straatzorgverleners hebben aangegeven behoefte te hebben aan sterkere ondersteuning, uitwisseling en krachtenbundeling. Daaruit is NSG als onafhankelijke stichting voortgekomen, aangestuurd door een bestuur uit het veld.

Doel en doelgroep
Als NSG zijn we er voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor dak- en thuisloze mensen in Nederland. Ons doel is om straatzorgverleners te verbinden en te ondersteunen, en om ons in te zetten voor de toegankelijkheid en kwaliteit van sociaal-medische zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. We willen dit bereiken langs de vier pijlers: (1) Versterken van het netwerk, (2) Scholing en onderzoek, (3) Bevorderen van de kwaliteit van de zorg en (4) Beleidsbeïnvloeding.

Hoe gaan we het doen?
Hoe gaat NSG dit bereiken? Door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten om kennisdeling, netwerkvorming en samenwerking te stimuleren en faciliteren. Ook gaan we scholingen geven over sociaal-medische zorg en aanverwante thema’s, relevant onderzoek stimuleren en beschikbaar maken via de website, en de kwaliteit van de zorg borgen en verhogen. Als NSG zetten we ons in om nodige acties ingang te brengen bij geconstateerde lacunes of knelpunten in de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen. Dit gaan we doen middels publicaties, lobby en gesprekken met beleidsbeïnvloedende personen.

Momenteel werken we hard aan de verdere inrichting van onze nieuwe gemeenschappelijke organisatie. We werken hard aan het ontwikkelen van een functionele website. In november van dit jaar organiseren we een symposium waarin we naast interessante inhoudelijke thema’s ook tijd reserveren om met elkaar plannen en activiteiten te bespreken.

Wil je actief bijdragen aan de activiteiten van de NSG?
Wij zijn op zoek naar mensen die willen bijdragen aan de voorbereiding van het symposium en die willen meedenken en meeschrijven over verschillende thema’s voor de structuur en inrichting van onze nieuwe website. We zoeken ook commissieleden voor de vier themagroepen: het versterken van het netwerk, scholing en onderzoek, het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en beleidsbeïnvloeding.

Als je belangstelling hebt voor deelname aan een themagroep of wilt meewerken aan het symposium, de redactieraad of anderszins, neem dan contact met ons op via info@straatdokter.nl. Samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan betere zorg voor dak- en thuislozen in Nederland.

Meer over de stichting en ANBI status
NSG is op dit moment een ANBI stichting in oprichting. Begin maart 2023 is de stichting opgericht door de straatdokters Marlieke Ridder en Tom Matthews. Meteen na de oprichting is de aanvraag ANBI-beschikking bij de Belastingdienst ingediend. Onze ANBI-publicatie kunt u hier inzien. 

Algemene informatie

Stichting Nederlandse Straatdokters Groep
Mathenesserlaan 433
3023 GH Rotterdam
KVK 89517539
RSIN 865007019

info@straatdokter.nl


Het bestuur van NSG bestaat uit:

  • Maria van den Muijsenbergh – voorzitter Straatdokter en hoogleraar Radboudumc – emeritaat zomer 2023
  • Marianne Bramson – secretaris Voormalig directeur huisartsen coöperatie
  • Olaf Lawerman – penningmeester Serie-ondernemer
  • Harry Troost – algemeen bestuurslid Begeleider in maatschappelijke opvang en ervaringsdeskundige
  • Anthony Asiedu – algemeen bestuurslid Straatverpleegkundige spreekuur en op herstel-en verpleegafdeling CVD
  • Marlieke Ridder – algemeen bestuurslid

Meer weten? 

Lees hier alvast ons concept beleidsplan 2023.