Nederlandse Straatdokters Groep

Samen bouwen aan gezondheid en welzijn voor dak- en thuisloze mensen

De Nederlandse Straatdoktersgroep (NSG) is een stichting die zich inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg en het welzijn van dak- en thuisloze mensen in Nederland. Wij geloven dat iedereen recht heeft op toegankelijke, persoonsgerichte en kwalitatief goede zorg, ongeacht sociale omstandigheden.

De missie van de NSG:

De straatzorg te verbeteren en daardoor het leven van dak- en thuisloze mensen in heel Nederland.

Dit doen we door:

  • het bevorderen van samenwerking tussen professionals en organisaties in de straatzorg,
  • het delen van kennis en best practices,
  • het bepleiten van beleidsveranderingen op nationaal en lokaal niveau.

Wat wij willen gaan bieden:

Netwerk en Samenwerking:
Wij faciliteren een dynamisch netwerk van professionals en organisaties die betrokken zijn bij de straatzorg. Door samenwerking en uitwisseling van expertise willen we de synergie tussen verschillende disciplines en sectoren vergroten.

Kennis en Onderzoek:
We bieden actuele informatie, onderzoeksresultaten en praktijkrichtlijnen op het gebied van straatzorg en de gezondheid van dak- en thuisloze mensen. Hierdoor streven we naar evidence-based praktijken en continu leren.

BeleidsbeĆÆnvloeding:
We pleiten voor beleidsveranderingen die een positieve impact hebben op dak- en thuisloze mensen. We werken samen met beleidsmakers en andere belanghebbenden om de stem van de straatzorg te laten horen.

Educatie en Training:
We bevorderen professionele ontwikkeling en bieden educatieve mogelijkheden voor zorgverleners en andere professionals die werken met dak- en thuisloze mensen. Samen werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Publieke Bewustwording:
We streven naar bewustwording en begrip in de samenleving over de uitdagingen waar dak- en thuisloze mensen mee te maken hebben. We willen een inclusieve samenleving creƫren die iedereen omarmt en ondersteunt.

Meer weten? 

Lees hier alvast ons beleidsplan 2023.

Samen kunnen we een verschil maken. Sluit je aan bij ons netwerk van professionals, organisaties en andere belanghebbenden die zich inzetten voor de straatzorg. Laten we gezamenlijk werken aan een toekomst waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die ze verdienen.

Om je aan te sluiten mail naar info@straatdokter.nl