Straatzorg

Wanneer je met een klacht naar de huisarts gaat, ontvang je de nodige aandacht en word je indien nodig doorverwezen. Achter de schermen regelt de zorgverzekeraar de betaling. Als gewoon mens maak je gebruik van gewone zorg, het loopt best soepel allemaal.

Stapeling van klachten

Het niet hebben van een adres is op zichzelf al een bewijs van kwetsbaarheid. De sociaal-medische problematiek van dak- en thuisloze mensen is daarom vaak ingewikkeld. Het omvat niet alleen lichamelijke aandoeningen, maar gaat vaak hand in hand met psychiatrie, verslaving en verstandelijke beperkingen. Armoede versterkt dit nog eens.

Bovendien gedraagt een deel van deze mensen zich niet volgens de norm van de gemiddelde patiënt in ons zorgsysteem; ze worden als ‘lastig’ ervaren. Een deel mijdt zelfs zorg of durft er niet eens om te vragen. De uitdagingen zijn divers en vragen om een aangepaste benadering in de zorgverlening.

Specifieke klachten

Dakloze mensen ervaren gezondheidsproblemen die vergelijkbaar zijn met andere mensen, maar het dakloos zijn brengt specifieke klachten met zich mee. Chronische ziekten zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten manifesteren zich vaak op jongere leeftijd.

Daarnaast worden problemen met voeten en infectieziekten, zoals kleerluis of tuberculose, vaker gezien dan bij de gemiddelde Nederlander. Het begrijpen van deze specifieke gezondheidsuitdagingen is cruciaal voor het bieden van effectieve zorg aan dakloze individuen.

Wat is straatzorg - Peter van Beek
Foto: Peter van Beek

Andrea, verpleegkundige zorgcoördinator

“Voor elke zorgverlener geldt: eerst luisteren, dan handelen. Bij contact met dak- en thuislozen is dit heel belangrijk. Als verpleegkundige zorgcoördinator op de verpleegafdeling is het dagelijks een uitdaging om creatieve oplossingen te vinden, vaak met beperkte financiering. Binnen en buiten de kaders van formele richtlijnen en protocollen. Maatwerk is essentieel om deze kwetsbare groep de zorg te bieden die ze nodig heeft. Ze dienen als een spiegel die ons confronteert met onze omgang als maatschappij met onze medemensen.”

Trudy, straatverpleegkundige

“Dak- en thuisloze mensen worden vaak gezien als losers, lastig, vies en bron van overlast. Het gemakkelijke oordeel van ‘eigen schuld’ overschaduwt vaak de complexe wereld die schuilgaat achter hun gezichten, gedragingen en verslavingen. De sleutel ligt in het echt zien van deze mensen, het bieden van een warm hart en een luisterend oor. Vertrouwen is de basis waarop in samenwerking met alle ketenpartners de juiste zorg kan worden geboden.”