Straatdokter

Straatdokter is de overkoepelende term voor alle straatzorgverleners. Deze professionals, waaronder verpleegkundigen, artsen en andere zorgexperts, zijn gespecialiseerd in sociaal-medische zorg voor dak- en thuisloze mensen. Hun toewijding ligt bij het bieden van zorg aan een kwetsbare bevolkingsgroep in lastige omstandigheden.

De straat op

In de ideale wereld zijn spreekuren in reguliere huisartsenpraktijken er ook voor dak- en thuisloze mensen. Er zijn echter maar weinig praktijken die zich richten op deze doelgroep. En veel mensen zoeken de reguliere zorgverlening niet op of mijden die.

Daarom trekken straatzorgverleners er vaak op uit. Ze gaan de straat op, bezoeken dag- en nachtopvang, parken, verpleegafdelingen, kerken, en waar de doelgroep zich ook maar bevindt.

Door actief de gemeenschap op te zoeken, streven ze ernaar om zorg toegankelijk te maken voor degenen die dit het hardst nodig hebben, waar ze zich ook bevinden.

Kleurrijk

In de wereld van straatzorgverleners vind je een bont gezelschap van levendige professionals met opvallende gemeenschappelijke eigenschappen. Ze kenmerken zich door hun aanpakkersmentaliteit, innovatieve aanpak, experimenteerdrift, volhardendheid, no-nonsense houding en directe communicatiestijl.

Hun enorme gedrevenheid wordt gevoed door een diepgewortelde zorg voor elk individu in de doelgroep en vaak ook door frustratie over de ontoegankelijkheid van zorg die voor de rest van de samenleving zo vanzelfsprekend is. Maak kennis via de vele testimonials op deze website met de bevlogen professionals die het verschil maken in straatzorg.

Straatdokter worden

Het pad naar straatzorgverlener is zo divers als de mensen die het bewandelen. Sommigen maken al tijdens hun studie kennis met straatzorg, terwijl anderen pas veel later deze weg inslaan. Voor sommigen is de keuze bewust en gericht, terwijl anderen zich gaandeweg realiseren dat ze ongemerkt straatdokter zijn geworden.

Het kan variëren van enkele uren per week als vrijwilliger tot een fulltime inzet, al dan niet in dienst van een gemeente, een goede doelen organisatie, een huisartsenpraktijk, of als zelfstandige huisarts danwel ZZP-er. 

Foto: Margot Scheerder

Opleiding

Binnen de wereld van straatzorgverlening zijn er diverse opleidingsmodules en bijscholingen beschikbaar. Op dit moment ontbreekt nog een allesomvattend overzicht van deze mogelijkheden, inclusief een leergang straatzorg specifiek gericht op de verschillende disciplines binnen straatzorg.

De behoefte aan gestructureerde opleidingsmogelijkheden is echter duidelijk. Daarom werkt de Stichting Nederlandse Straatdokters Groep aan het creëren van zo’n overzicht, maar zal ook werken aan een passend aanbod om de kennis en vaardigheden van straatzorgverleners te versterken.

Ilse, huisarts

“Na slechts één dag meelopen met een ervaren huisarts die werkt met daklozen, verbreedde ik mijn focus als huisarts naar groepen die door de samenleving gemarginaliseerd worden. De praktische insteek sprak me aan, want in dit werk kom je niet altijd ver met protocollen. Mijn verbazing en ongenoegen over de ongelijkheid in toegang tot zorg speelden ook een rol. Als docent voor de huisartsenopleiding richt ik me vooral op de beelden en taboes die studenten zelf hebben, omdat deze hun handelen en oplossingsgerichtheid beïnvloeden. Het vermogen om je in te leven als zorgverlener is onontbeerlijk.”

Esther, straatverpleegkundige

“Elk individu verdient zorg, hoe complex de situatie ook is. Mijn benadering is nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in de persoonlijke omstandigheden van anderen. Hierdoor neem ik onconventionele stappen om te doen wat nodig is, zelfs als dat betekent opschalen van lokaal naar landelijk niveau. Een sprekend voorbeeld is de samenwerking met het ministerie om een man na detentie, die lokaal gedoe veroorzaakte, persoonlijk terug te begeleiden naar zijn vaderland Litouwen. Hoewel het buiten bestaande procedures viel, bleek dit de perfecte oplossing voor alle betrokkenen.”