Straatzorgnetwerk

Ontdek het straatzorgnetwerk, gevormd door elke straatzorgverlener in Nederland. Als Stichting Nederlandse Straatdokters Groep ondersteunen we dit netwerk en bundelen we krachten om werkbare, goede zorg toegankelijk te maken voor dak- en thuisloze mensen.

Netwerk straatzorg

Nederlandse straatzorgprofessionals vormen een levendig netwerk dat elkaar ontmoet via WhatsApp, lokale samenwerkingen en symposia.

Dit spontane en actiegerichte netwerk wordt niet beheerd, niemand is er eigenaar van. De behoefte aan verdere professionalisering en structurele acties voor verbetering van de toegang tot zorg zijn steeds duidelijker geworden. Daarom hebben een aantal straatzorgverleners in maart 2023 het initiatief genomen een stichting in het leven te roepen die het netwerk daarin gaat ondersteunen.

Straatzorgnetwerk Stichting NSG

Michiel, arts verstandelijk gehandicapten

“Als arts VG richt ik me vooral op complexe problemen, onder andere bij dak- en thuislozen met vaak meervoudige problematiek. Deze groep kampt met heel vaak verminderd probleemoplossende vaardigheden, wat zowel oorzaak als gevolg van dakloosheid kan zijn. Vaak zie je door alle symptomen en problemen niet meer wie de persoon zelf is. Daar probeer ik me op te richten Het gebrek aan begrip voor deze complexiteit en de impact ervan in onze samenleving baart me zorgen, vooral onder hoger opgeleiden die vaak weinig bekend zijn met deze wereld, maar wel beslissingen met veel impact nemen.”

Piiki, straatzuster

“Ik ben al mijn hele leven toegewijd aan het zorgen voor anderen die op mijn pad komen. Als verpleegkundige ben ik al jarenlang actief in de zorg voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Het leek bijna vanzelfsprekend; het was alsof ik hiervoor bestemd was. Als straatzuster werk ik vanuit mijn hart. De dakloze persoon staat centraal, met aandacht voor zowel hun directe behoeften als hun dromen. Gelukkig hebben we hier in de stad, vooral in acute situaties, een sterke samenwerking met de spoedeisende hulp en het ziekenhuis.”