Organisatie

Onze stichting is compact, met slechts 3 medewerkers in dienst en een onbezoldigd bestuur. Het grootste deel van ons inhoudelijke werk wordt verricht in cirkels, waar netwerkleden actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van onze missie.

Cirkels

Om gericht te werken aan belangrijke thema’s hebben we cirkels gevormd, waarin netwerkleden tijdelijk of voor langere tijd participeren. Deze cirkels omvatten 5 thema’s:

  1. beleid & toegang tot zorg
  2. opleiding & competenties
  3. netwerkontwikkeling & lokale straatzorg
  4. communicatie
  5. gegevensuitwisseling/ICT

Stichting ondersteunt cirkels

De stichting biedt ondersteuning aan deze cirkels en hun activiteiten. Hierdoor kunnen de deelnemers in de cirkels zich concentreren op de inhoudelijke aspecten, terwijl de stichting fungeert als een professioneel bedrijfsbureau dat alle operationele taken op zich neemt.

Organisatie NSG
Foto: Margot Scheerder

Het team

Ontmoet ons team in loondienst in 2024. We hebben een directeur en twee projectleiders. Samen zetten zij zich in voor het ondersteunende werk en zijn de drijvende kracht zijn achter de initiatieven en projecten van de stichting.

Organisatie NSG - Dinand

Dinand Abels, directeur

Dinand, met lange ervaring, vooral als projectdirecteur,  van non-profit tot multinational en van wijkraad tot de Europese Commissie, vindt zijn ware passie in zijn jarenlange vrijwilligerswerk in de inloop voor dak- en thuislozen in Utrecht.
 
“Werken voor de meest bijzondere beroepsgroep en me inzetten voor zorg voor dak- en thuisloze mensen? Er is weinig zinvoller voor mij; ik voel me volledig op mijn plek.”

Lieke van der Heijden, projectleider

Lieke heeft uitgebreide ervaring met het werken met mensen die buiten de maatschappij (dreigen te) vallen. Daarnaast heeft ze binnen het sociaal domein uiteenlopende projecten opgezet en gecoördineerd.
 
“In dit werk komen pionieren, puzzelen en idealisme samen. Het is voor mij onacceptabel dat er mensen zijn die geen toegang hebben tot goede zorg. Als organisatorische duizendpoot past deze rol mij als een jas.”
Caroline

Caroline Telkamp, projectleider

Caroline is tropenarts en werkt sinds ze 1,5 jaar geleden terugkwam naar Nederland in de psychiatrie. Ze krijgt energie van pionieren en vindt het belangrijk dat haar werk maatschappelijk relevant is

“Ik vind het heerlijk om straatzorgers te ondersteunen in dit mooie werk, om gewoon goede zorg goed toegankelijk te maken voor iedereen.”

Vrijwilligers

Er is altijd ruimte voor enthousiaste vrijwilligers die zich willen aansluiten bij ons initiatief. Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan de straatzorg en de doelen van de stichting ondersteunen?

Het bestuur

Ons onbezoldigde bestuur is een afspiegeling van het netwerk en bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de praktijk, een ervaringsdeskundige en twee externe deskundigen in de rollen van secretaris en penningmeester.

Organisatie NSG - Maria

Maria van den Muijsenbergh, voorzitter

Emeritus hoogleraar en straatarts

Maria heeft zich altijd gericht op kwetsbare groepen, eerst als huisarts en later als docent, onderzoeker en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC Nijmegen.

“Elk mens telt. Toch lijkt niet iedereen in onze maatschappij evenveel mee te tellen en dat leidt tot vermijdbare en dus onrechtvaardige gezondheidsverschillen. De Stichting NSG hebben we opgericht om hier iets aan te doen.”

Harry Troost, bestuurslid

Ervaringsdeskundige

Ooit zelf dakloos helpt Harry nu mensen in die situatie. Hij is begeleider in opvanglocaties in Utrecht en helpt mensen stap voor stap in de weg omhoog. Harry had als ervaringsdeskundige een intensieve rol in de opzet en uitvoering van gezondheidsprogramma’s in de Corona periode.  

“Mijn eigen verleden is een grote wijze levensles geweest. Ik weet ook wat het is om problemen met je gezondheid te hebben en hoe belangrijk straatzorg is. Ik let erop dat wat we doen in de stichting ten goede komt aan de dak- en thuisloze mensen die het zo hard nodig hebben.”

Marlieke Ridder, bestuurslid

Straatdokter

Marlieke, huisarts en straatdokter in Rotterdam, is praktijkhouder van een straatartsenpraktijk met tien collega’s. Haar drijfveer in de straatzorg is de magie van het moment en het gezamenlijk vinden van oplossingen met de persoon zelf.

“Samenwerken is cruciaal in dit vak. Ik zet me in om op de achtergrond allerlei losse eindjes aan elkaar te verbinden, zodat de toegang aan de voorkant voor de doelgroep minder als hokjes voelt. In de stichting NSG kan ik ervoor zorgen dat de praktijk van de straat altijd in het vizier blijft.”

Thea van den Bosch, bestuurslid

Sociaal Verpleegkundige OGGZ

Na jarenlange ervaring in Primary Health Care (PHC) in de Hoorn van Afrika heeft Thea gewerkt voor de COA in de medische opvang voor asielzoekers en de afdeling Tuberculose en infectieziekten van de GGD. Vervolgens is ze actief betrokken bij de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in AZC’s en in achterstandswijken. Uiteindelijk heeft ze de overstap gemaakt naar de zorg voor dak- en thuislozen in ‘s-Hertogenbosch.
 
“Mijn groter doel is gelijke kansen op gezondheid door het bieden van maatwerk aan mensen met ongelijke toegang tot zorg.”

Olaf Lawerman, bestuurslid, penningmeester

Serie ondernemer

Olaf is ondernemer en heeft de afgelopen 25 jaar diverse bedrijven opgericht en verkocht. Als penningmeester van de stichting houdt hij zich o.a. bezig het arrangeren van financiering, zodat de NSG haar ambitie kan waarmaken.

Naast natuurlijk het doel van de NSG, spreekt het ondernemende karakter van deze stichting me erg aan”.

Marianne Bramson, bestuurslid, secretaris

Coach, consultant en voormalig directeur Huisartsenzorg

Met 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg, waaronder als directeur van een huisartsenzorgorganisatie in Amsterdam, heeft Marianne Bramson een veelzijdig perspectief op zorg. Als coach en consultant binnen de (huisartsen)zorg blijft ze actief.

“Het belang van toegankelijke zorg voor dak- en thuisloze mensen heb ik ervaren in een straatdokterspraktijk. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken over de vraag om als secretaris van de NSG een bijdrage te leveren aan deze zorg, voor iedereen, ongeacht hun omstandigheden.”