Jaarverslagen

als stichting gaan we zorgvuldig om met de steun van onze donateurs. Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin we een uitgebreid beeld geven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast publiceren we een aparte jaarrekening waarin we transparant zijn over onze inkomsten en uitgaven. (jaarrekening 2023 wordt eind juli geplaatst)