Cirkel: Toegang & Beleid

Over de cirkel

De cirkel Beleid & toegang tot Zorg zoekt naar manieren om beleid en beslissingen over straatzorg in Nederland te beïnvloeden en mee vorm te geven. Dat is een zaak va de lange adem en gericht samenwerken met andere organisaties. De juiste strategie kiezen met de grootste impact is een behoorlijke puzzel, maar het pakken van korte termijn kansen is net zo belangrijk.

Meer info of meedenken en doen? Meld je aan via info@straatdokter.nl of benader één van de leden: Marcel Slockers (arts Rotterdam, inhoudelijk trekker), Tom Matthews (arts Amsterdam), Peter Meulesteen (arts/CMO Eindhoven), Steffie Janssen (medisch manager Amsterdam), Esther Pullen (vpk Vught), Thea van den Bosch (vpk Den Bosch), Ineke van Beijnum (vpk/onderzoeker Den Haag).

Cirkel Beleid en Toegang tot Zorg

Ineke vertelt over haar deelname:

‘Waarom denk ik er graag in mee? Het raakt aan alle kanten mijn beroep en mijn werk. Ik ben het vak van verpleegkundige gaan leren in 1991. In 1998 begon ik met beleidswerk en sinds 2009 hou ik me bezig met achterstanden op het gebied van gezondheid in relatie tot armoede, sinds 2015 weer rechtstreeks met de patient.

Voor wat betreft beleidswerk heb ik in de loop van de jaren geleerd dat als iets niet lijkt te kloppen, dat meestal ook zo is. Dan helpt het om terug te gaan naar de bedoeling van het beleid. Waarom zijn deze regels of afspraken ingesteld en hoe was het eigenlijk bedoeld? Soms moet je dan een hele tijd terug en heb je hulp nodig van mensen die erbij waren destijds.

Maar als de bedoeling eenmaal duidelijk wordt, is het meestal een stuk makkelijker om aan het gestelde beleid tegemoet te komen én om uit te vinden waar de uitzonderingen mogelijk zijn. Een dergelijke analyse kan aanknopingspunten geven voor waar het beleid misschien moet worden aangepast. Dan is lobbywerk nodig.

Regels kunnen makkelijk een eigen leven gaan leiden als ze niet steeds worden getoetst aan de bedoeling. Ik hou wel van dat terugredeneren. En dan kijken of er betere doelen gesteld kunnen worden.

Ervaringen in deze groep: We hebben een gezamenlijke passie én uiteenlopende expertise, die mooi bij elkaar past. 1+1=3, maar dan met 11! Dat brengt een soort van exponentiële wildgroei, waar we met hulp van Dinand dan concrete en haalbare stappen in moeten zetten. Dat je er niet alleen voor staat geeft moed. Ik word er wel vrolijk van!’