Tuchtzaak tegen straatdokter

Een van onze collega straatartsen is aangeklaagd voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De klacht betreft het off-label voorschrijven van een medicijn en de informatieverstrekking aan de patiënt over dat middel.
Als Nederlandse Straatdokters Groep zijn wij ervan overtuigd dat onze collega juist heeft gehandeld. Een snelle inventarisatie onder straatartsen en -verpleegkundigen in ons netwerk toont aan dat dit middel voor de doelgroep van straatzorgverleners gangbaar is, en vaak als enige effectief blijkt te zijn.
Wij zien deze casus dan ook als een voorbeeld dat kan helpen om het besef en de acceptatie te vergroten dat richtlijnen vaak niet toepasbaar zijn voor specifieke patiëntengroepen die te kampen hebben met problemen op meerdere terreinen, zoals meestal het geval is bij dak- en thuisloze mensen.

Op 31 januari 2024 kwam deze zaak voor, eind maart kunnen we de uitspraak verwachten. Collega-straatdokter Marcel Slockers publiceerde een blog over de zaak op de site van het Medisch Contact.